नागर विमानन शब्दावली - W - World

Wage — मजदूरी

Wage demand — मजदूरी मांग

Wage regulation — मजदूरी नियमन

Wait — प्रतीक्षा

Wait List — प्रतीक्षा सूची

Waiting line — प्रतीक्षा पंक्ति

Waiver — अधित्याग

Wake — अनुतरंग रिक्ति

Walk Out — बहिष्कार करना, बहिर्गमन

Warm cloud — उष्ण मेघ

Warm front — उष्ण वाताग्र

Warner signal — चेतावनी सिगनल/चेतावनी संकेत

Warp direction — ताना दिशा

Wash in — अभिवर्धन

Wash out — अभिन्यूनन

Waste ways — अपशिष्ट मार्ग

Watch and Ward — रक्षा-प्रेक्षा

Watching of progress — प्रगति पर निगरानी रखना

Water Logging — पानी जमा हो जाना

Water outlet — जल निकास

Water outlet (collector pipe) — जल निकास (संग्रह पाईप)

Wavelength — तरंगदैर्घ्य

Waypoint — वेपॉइंट

Weak coupling — ढ़ीला युग्मन/शिथिल युग्मन

Weather — मौसम

Weather Briefing — मौसम की जानकारी

Weather cock instability — वातसूचक अस्थायित्व

Weathered — अपक्षीण, ऋतु-हल

Website — वेबसाईट

Weight — भार

Weight and Balance — वजन और संतुलन

Weight flying — उड़न भार

Weight in running order — चालू स्थिति भार

Weight per brake horse power — भार प्रति ब्रेक अश्व शक्ति

Weight per square meter — प्रति वर्गमीटर भार

Weight, balance — संतुलित भार

Weight, flying — उड़नभार

Welded joint — वेल्डित जोड़

Westing — पश्चिम निर्देशांक

Wet condition — आर्द्र अवस्था

Wet direction — आर्द्र दिशा

Wet fog — आर्द्र कोहरा

Wheel Chair — पहियों वाली कुर्सी

Whip stall — स्तम्भ झटका

Whirl wind — चक्रवात

Wrench — रिंच

Wrist pin — कलाई पिन

Write off — बट्टे खाते में डालना

Written down value — ह्रासिल मूल्य

Written test — लिखित परीक्षा