रेलवे सिगनल और दूरसंचार शब्दावली - F - World

 

Facing pointसम्मुख कांटा
Facing point lockसम्मुख कांटा ताला
Failureखराब, दोष
false indicationझूठा संकेत
fault localisationदोष स्थान निश्चयन
Feedभरण, संभरण
Feederसंभरक
feed endभरण छोर
feed setभरण सेट
Filamentतंतु
filament currentतंतु धारा
filament voltageतंतु वोल्टता
Filterछन्नी
filter assemblyछन्नी समुच्चय
final selectorअंतिम संवरक
First stop signalप्रथम रोक सिगनल
Fixed signalस्थावर सिगनल
Flagझंडी
Flag type indicatorझंडीनुमा संकेतक
Flapपल्ला, पल्लेदार
Flap indicatorपल्ला संकेतक
Flare signalफ्लेयर सिगनल
Flasherकौंधक
Flasher light signalकौंधक बत्ती सिगनल
Flasher relayकौंधक रिले
Flood lit discदीप्त चकरी
Fly backप्रत्यावर्तन
Focal pointनाभिका बिंदु
Focusनाभी
Focusing deviceफोकसी साधन
Fog repeater signalकोहरा पुनरावर्तक सिगनल
Forceबल
Forced oscillationप्रणोदित दोलन
Fouling barउल्लंघन रोधी
Fouling markउल्लंघन चिह्म
Fouling pointउल्लंघन स्थल
Four aspects colour light signalचार पक्षीय रंगीन बत्ती सिगनल
Four wire amplifierचार तार वाला एम्प्लीफायर
Interlocking frameअंर्तपाशन ढांचा
Free oscillationनिर्बाध दोलन
Frequencyआवृत्ति
Frequency deviationआवृत्ति विचलन
Frequency dividerआवृत्ति विभाजक
Frequency monitorआवृत्ति अनुश्रावक
Frequency multiplierआवृत्ति गुणक
Frequency swingआवृत्ति झूला
Front contactअगला संपर्क
Fundamental frequencyमूल आवृत्ति
Fuseफ्यूज
Fusible flugगलनीय प्लग