काहि महत्वाची कलमे

 काही महत्त्वाची कलमे:-

1. राष्ट्रपती - 52

2. उपराष्ट्रपती- 63

3. राज्यपाल -155

4. पंतप्रधान - 74

5. मुख्यमंत्री - 164

6. विधानपरिषद - 169

7. विधानसभा - 170

8. संसद - 79

9. राज्यसभा - 80

10. लोकसभा - 81

11. महालेखापरीक्षक :- 148

12. महाधिवक्ता - 165

13. महान्यायवादी - 75

14. महाभियोग - 61

15. केंद्रीय लोकसेवा आयोग  :- 315          

16. निवडणुक आयोग - 324

17. सर्वोच्च न्यायालय - 124

18. उच्च न्यायालय  - 214

19. जिल्हा न्यायालय  - 233

20. राष्ट्रीय आणिबाणी - 352

21.राष्ट्रपती राजवट  - 356

22.आर्थिक आणिबाणी-360

23. वित्त आयोग - 280

24. घटना दुरुस्ती - 368

25. ग्रामपंचायत - 40