विशिष्ठ विषयाच्या अभ्यासाला काय म्हणतात ?

हवामनाचा अभ्यास------------------------------- मीटिअरॉलॉजी

रोग व आजार यांचा अभ्यास--------------------- पॅथॉलॉजी


ध्वनींचा अभ्यास---------------------------------- अॅकॉस्टिक्स


ग्रह-तार्यांचा अभ्यास----------------------------- अॅस्ट्रॉनॉमी


वनस्पती जीवनांचा अभ्यास---------------------- बॉटनी


मानवी वर्तनाचा अभ्यास-------------------------- सायकॉलॉजी


प्राणी जीवांचा अभ्यास--------------------------- झूलॉजी


पृथ्वीच्या पृष्ठ भागावरील पदार्थांचा अभ्यास----- जिऑलॉजी

कीटकजीवनाचा अभ्यास------------------------ एन्टॉमॉलॉजी


धातूंचा अभ्यास----------------------------------- मेटलर्जी

भूगर्भातील पदार्थांचा (खनिज वगैरे) अभ्यास---- मिनरॉलॉजी

जिवाणूंचा अभ्यास------------------------------- बॅकेटेरिओलॉजी

विषाणूंचा अभ्यास-------------------------------  व्हायरॉलॉजी

हवाई उड्डाणाचे शास्त्र--------------------------- एअरॉनाटिक्स

पक्षी जीवनाचा अभ्यास---------------------------ऑर्निथॉलॉजी

सरपटनार्या प्राण्यांचे शास्त्र---------------------- हर्पेटलॉलॉजी

आनुवांशिकतेचा अभ्यास----------------------- जेनेटिक्स

मज्जासंस्थेसंबंधीचा अभ्यास--------------------- न्यूरॉलॉजी

विषासंबंधीचा

अभ्यास--------------------------- टॉक्सिकॉलॉजी

ह्रदय व त्यांची कार्ये यांच्याशी संबंधीत शास्त्र--- कार्डिऑलॉजी

अवकाश प्रवासशास्त्र-------------------------- अॅस्ट्रॉनॉटिक्स

प्राणी शरीर शास्त्र ----------------------------- अॅनाटॉमी

मानववंशशास्त्र (मानव जातीचा अभ्यास)----- अँथ्रापॉलॉजी

जीव-रसायनशास्त्र------------------------------ बायोकेमिस्ट्री

सजीवानसंबंधीचा अभ्यास (जीवशास्त्र)-------- बायोलॉजी

रंगविज्ञानाचे शास्त्र----------------------------- क्रोमॅटिक्स

विविध मानववंशासंबंधीचा अभ्यास------------ एथ्नॉलॉजी

उद्यानरोपन, संवर्धन व व्यवस्थापन यांचे शास्त्र- हॉर्टिकल्चर

शरीर-इंद्रिय-विज्ञानशास्त्र---------------------- फिजिअॉलॉजी

फलोत्पादनशास्त्र------------------------------ पॉमॉलॉजी

मृतप्राणी भूसा भरून ठेवण्याचा शास्त्र------ - टॅक्सीडर्मी

भूपृष्ठांचा अभ्यास------------------------------- टॉपोग्राफी