महाराष्ट्रातील थंड हवेची ठिकाणे

आंबोली (सिंधुदुर्ग)

खंडाळा (पुणे)

चिखलदरा-गाविलगड (अमरावती)

जव्हार (ठाणे)

तोरणमाळ (नंदुरबार)

पन्हाळा (कोल्हापूर)

पाचगणी (सातारा)

भिमाशंकर (पुणे)

महाबळेश्वर (सातारा)

माथेरान (रायगड)

मोखाडा (ठाणे)

म्हैसमाळ (औरंगाबाद)

येडशी (उस्मानाबाद)

रामटेक (नागपूर)

लोणावळा (पुणे)

सूर्यामाळ (ठाणे)