ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತದಾರ

 'ಶ್ಯಾಮ ಶರಣ ನೇಗಿ' ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮತದಾರ. ನೇಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲ್ಪಾದಲ್ಲಿ, ನೇಗಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1951 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಬಹುತೇಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1952 ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದವು, ಆದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿಮಪಾತದ ಕಾರಣದಿಂದ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗಿತ್ತು.ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ನೇಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದು ಹೀಗಾಗಿ ನೇಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಮತದಾರ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.