भूगोल : विविध जिल्ह्यांचे

 INTRODUCTION : -

MPSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेली पाठ्यपुस्तके अतिशय महत्वाची ठरतात.

मागील काही वर्षांतील प्रश्नपत्रिका पाहिल्यास बरेचसे प्रश्न हे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या शालेय पाठ्यपुस्तकांवर आधारित असलेले दिसतात.

पाया पक्का करण्यासाठी ही पुस्तके आपण जरूर वाचावीत.

बाजारात ही पुस्तके उपलब्ध असतील तर तीच वाचणे श्रेयस्कर!


DOWNLOAD कसे करणार? : -

मोबाईलवर ही पुस्तके क्लिक केल्याबरोबर DOWNLOAD होतील.

कॉम्प्युटरवर पुस्तके DOWNLOAD करण्यासाठी उजवी क्लिक करा. 'SAVE LINKED CONTENT AS...' ह्या OPTION वर क्लिक करा. पुस्तक download होण्यास सुरुवात होईल.


बृहन्मुंबई परिसर अभ्यास New...

अहमदनगर जिल्हा भूगोल New...

अकोला जिल्हा भूगोल New...

अमरावती जिल्हा भूगोल New...

औरंगाबाद जिल्हा भुगोल New...

बीड जिल्हा भूगोल New...

भंडारा जिल्हा भूगोल New...

बुलढाणा जिल्हा भूगोल New...

चंद्रपूर जिल्हा भूगोल New...

धुळे जिल्हा भूगोल New...

गडचिरोली जिल्हा भूगोल New...

गोंदिया जिल्हा भूगोल New...

हिंगोली जिल्हा भूगोल New...

जळगाव जिल्हा भूगोल New...

जालना जिल्हा भूगोल New...

कोल्हापूर जिल्हा भूगोल New...

लातूर जिल्हा भूगोल New...

नंदुरबार जिल्हा भूगोल New...

नांदेड जिल्हा भूगोल New...

नाशिक जिल्हा भूगोल New...

नागपूर जिल्हा भूगोल New...

परभणी जिल्हा भूगोल New...

पुणे जिल्हा भूगोल New...

रायगड जिल्हा भूगोल New...

रत्नागिरी जिल्हा भूगोल New...

सांगली जिल्हा भूगोल New...

सातारा जिल्हा भूगोल New...

सिंधुदूर्ग जिल्हा भूगोल New...

सोलापूर जिल्हा भूगोल New...

ठाणे जिल्हा भूगोल New...

उस्मानाबाद जिल्हा भूगोल New...

वर्धा जिल्हा भूगोल New...

वाशीम जिल्हा भूगोल New...

यवतमाळ जिल्हा भूगोल New...