శ్వాస క్రియ

 

» ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసాలనే శ్వాసక్రియ అంటారు.
» ఒక నిమిషంలో జరిగే శ్వాసక్రియను శ్వాసక్రియా రేటు అంటారు.
 
వయసునిమిషానికి శ్వాసక్రియా రేటు
అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు32 సార్లు
5 ఏళ్ల‌ పిల్లలు26 సార్లు
25 ఏళ్ల‌ వారు15 సార్లు
50 ఏళ్ల‌ వారు18 సార్లు
» ఆరోగ్య మానవుడిలో శ్వాసక్రియా రేటు 18 సార్లు.
» శ్వాసక్రియ అనేది ఒక ఆక్సీకరణ చర్య, ఒక శక్తిమోచక చర్య, విచ్ఛిన్న క్రియ.
» శ్వాసక్రియ అన్ని రకాల బ్యాక్టీరియాలు, జంతువులు, మొక్కల్లో జరుగుతుంది కానీ వైరస్‌లలో జరగదు.
» మానవుడిలో శ్వాసక్రియ అనేది ఒక అసంకల్పిత, అనియంత్రిత చర్య.
» మానవుడిలో శ్వాసక్రియ మొదడులోని మజ్జాముఖం ఆధీనంలో ఉంటుంది.
» వాయు శ్వాసక్రియను జరిపే జీవులకు ఉదాహరణ ఉన్నత స్థాయి జీవులు, మొక్కలు.
» అవాయు శ్వాస క్రియను జరిపే జీవులకు ఉదాహరణ క్లాస్ట్రీడియం, ఈస్ట్ లాంటి సూక్ష్మ జీవులు.
వివిధ జీవులు - వాటి హృదయంలో ఉన్న గదుల సంఖ్య
జీవులుహృదయంలో గదులు
చేపలు2
ఉభయచరాలు, సరీసృపాలు (మొసలి, కప్ప)3
పక్షులు, క్షీరదాలు4
మొసలి (సరీసృపం)4 (ఒక గది అసంపూర్ణం)
బొద్దింక13
వానపాము8 జతలు
వివిధ దశల్లో మానవుని నిమిషానికి హృదయ స్పందన రేటు
మానవుడి దశనిమిషానికి హృదయ స్పందన రేటు
అప్పుడే పుట్టిన శిశువు135 - 140
ఏడాది వయసు శిశువు115 - 130
రెండేళ్ల‌ వయసు శిశువు100 - 117
ఏడేళ్ల‌ వయసువారు80 - 90
14 ఏళ్ల‌ వయసువారు80 - 81
మధ్య వయసువారు70 - 80
వృద్ధులు60 - 70
» సాధారణంగా కంటే ఎక్కువ హృదయ స్పందనలు జరిగితే టాకీకార్టియా అంటారు.
» సాధారణంగా కంటే తక్కువ హృదయ స్పందనలు జరిగితే బ్రాకీకార్డియా అంటారు.
జంతువులు - ఆయుర్దాయం
జంతువుఆయుర్దాయం (సంవత్సరాల్లో)
ఎలుక1
రాణి ఈగ6
రాణి చీమ18
సింహం29
ఆఫ్రికా ఏనుగు70
తిమింగలం90
మానవుడు120
తాబేలు152
పులి25
కుక్క24
జిరాఫి30
కుందేలు10
ఏనుగు67