ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಮೌಲ್ಯಗಳು.

 1. ಅಮೇರಿಕಾ.


    a. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು.
    b. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ.
    c. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.


2. ರಷ್ಯಾ.

    a. ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು.


3. ಬ್ರಿಟನ್.

    a. ಏಕ ನಾಗರಿಕತ್ವ.
    b. ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರ.


4. ಐರ್ಲೆಂಡ್(ಐರಿಷ್).

    a. ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು.


5. ಜರ್ಮನಿ.

    a. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು.


6. ಕೆನಡಾ.

    a. ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ.
    b. ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ.


7. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ.

    a. ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು.


8. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ.

    a. ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು.