भारतातील सर्वात पहिली महिला

त्र्यंबकेश्वर- जिल्हा नाशिक

घृष्णेश्वर- वेरुळ जिल्हा औरंगाबाद

भीमाशंकर- जिल्हा पुणे

परळी वैजनाथ- जिल्हा बीड

औंढा नागनाथ- जिल्हा हिंगोली.