ప్రపంచంలో జంతు శాస్త్రంలో అతి పెద్దవి, అతి చిన్నవి

 » అతి పురాతన క్షీరదం-ఎకిడ్నా


» అతి పెద్ద మాంసాహార క్షీరదం-కొడైక్ బీర్» అతి పెద్ద భౌమ్య క్షీరదం-ఆఫ్రికా ఏనుగు» అతి పెద్ద క్షీరదం-బ్లూవేల్


» అతి పెద్ద సర్పం-పైథాన్» అతి పెద్ద విష సర్పం-నాజా హన్నా» అతి ఎత్త్తెన జంతువు-జిరాఫి » అత్యధిక దూరం గెంతే జంతువు-కంగారు » అత్యంత వేగంగా పరుగెత్తే జంతువు-చిరుత » అతి ఎక్కువ కాలం జీవించే జంతువు-జైంట్ టార్టాయిస్


» అతి పెద్ద పక్షి-ఆస్ట్రిచ్» అతి చిన్న పక్షి-హమ్మింగ్ బర్డ్» అతి పెద్ద సముద్ర పక్షి-ఆల్‌టెట్రాస్ » అత్యంత వేగంగా పయనించే పక్షి-స్విఫ్ట్ పక్షి » అత్యధిక దూరం వలస వెళ్లే పక్షి-ఆర్కిటిక్ టెర్న్ » ప్రస్తుతం జీవించి ఉన్న అతి పెద్ద సరిసృపం-స్ట్రూతియోకేమిలస్


» ప్రస్తుతం జీవించి ఉన్న అతి పురాతన సరిసృపం-స్పీనోడాన్