स्वातंत्र्य चळवळीतील प्रमुख नेत्यांची नावे

 १) सुभाषचंद्र बोस -- नेताजी

२) रविंद्रनाथ टागोर -- गुरुदेव

३) पंडित जवाहरलाल नेहरू -- चाचा

४) मोहनदास करमचंद गांधी -- राष्ट्रपिता

५) मोहनदास करमचंद गांधी -- महात्मा

६) महात्मा गांधी -- बापू

७) खान अब्दुल गफार खान -- सरहद्द गांधी

८) खान अब्दुल गफार खान -- बादशहाखान

९) विनोबा भावे -- आचार्य

१०) जे. बी. कृपलानी -- आचार्य

११) बाळ गंगाधर टिळक -- लोकमान्य

१२) चक्रवर्ती राजगोपालाचारी -- राजाजी

१३) वल्लभभाई पटेल -- सरदार

१४) पं. मदन मोहन मालवीय -- महामानव

१५) जगजीवनराम  -- बाबू

१६) डॉ. राजेंद्र प्रसाद  -- बाब

१७) सी. एफ. अँड्र्यूज -- दीनबंधू

१८) चित्तरंजन दास -- देशबंधू

१९) जयप्रकाश नारायण -- लोकनायक

२०) जयप्रकाश नारायण -- जे.पी.

२१) अरqवद घोष -- योगी

२२) पांडुरंग सदाशिव साने -- साने गुरुजी

२३) राममोहन रॉय -- राजा

२४) नाना पाटील -- क्रांतिसिंह

२५) विनायक दामोदर सावरकर -- स्वातंत्र्यवीर

२६) टिपू सुलतान -- म्हैसूरचा वाघ

२७) लाला लजपतराय -- शेर-ए-पंजाब

२८) राणी लक्ष्मीबाई -- झाशीची राणी

२९) दादाभाई नौरोजी -- पितामह

३०) सी. एन. अण्णादुराई -- आण्णा

३१) शेख मुजीबूर रेहमान -- वंगबंधू

३२) रत्नाप्पा कुंभार -- देशभक्त

३३) वल्लभभाई पटेल -- पोलादी लोहपुरुष