మొక్కలు - శాస్త్రీయ నామాలు

 మొక్క సాధారణ నామం శాస్త్రీయ నామం » మామిడి-మాంజిఫెరా ఇండికా


» కొబ్బరి-కోకస్ న్యూసిఫెరా» మందార-హైబిస్కస్ రోజా సైనెన్సిస్» గోంగూర-హైబిస్కస్ కన్నాబినస్ » బెండ-హైబిస్కస్ ఎస్కులేంటస్


» చింత-టామరిండస్ ఇండికా» మల్లె-జాస్మినం ఇండికం» ఆపిల్-ఫైరస్ మాలస్ » పైనాపిల్-అనానాస్ సెటైవా » బొప్పాయి-కారియా పపాయా » వంగ-సొలానం మెలాంజినమ్ » బంగాళాదుంప-సొలానం ట్యూబరోసమ్ » ఉల్లి-ఎల్లియం సెపా » వెల్లుల్లి-ఎల్లియం సెటైవమ్


» తామర-నీలంబో న్యూసిఫెరా» చామంతి-క్రైసాంథియమ్ ఇండికా» బంతి-టాజినెస్ పాట్యులా » తులసి-ఆసిమం సాంక్టం


» ముల్లంగి-రఫానస్ సెటైవమ్» ఉసిరి-ఎంబ్లికా అఫిషినాలిస్» పత్తి-గాసీపియం హెర్బీషియం » పొగాకు-నికోటియానా టొబాకమ్ » జామ-సిడియం గువా » దానిమ్మ-ప్యూనికా గ్రనాటమ్ » ద్రాక్ష-వైటిస్ వినిఫెరా

» అరటి-మ్యూస పారడైసిక » సీతాఫలం-అనోనా స్క్వామోజా » పనస-ఆర్టోకార్పస్ ఇంటెగ్రిఫోలియా » జీడిమామిడి-అనకార్డియం ఆక్సిడెంటేలిస్ » వేప-అజాడిరక్టా ఇండికా


» ఆవాలు-బ్రాసికా నైగ్రా » క్యాబేజీ-బ్రాసికా ఒలరేషియా రకం కాపిటేటు » కాలిఫ్లవర్-బ్రాసికా ఒలరేషియా రకం బోట్రిటస్ » చిక్కుడు-డాలికస్ లాబ్ లాబ్ » వేరుశనగ-అరాఖిస్ హైపోజియం » శనగ-సైసర్ అరాటినం » బఠాణి-పైసమ్ సెటైవం » టమాట-లైకోపెర్సికం ఎస్కులెంటమ్ » మిర్చి-కాప్సికం ప్రూటెన్సిస్


» జొన్న-సోర్గం వల్గేర్» గోధుమ-ట్రిటికం ఈస్టివం» వరి-ఒరైజా సటైవా » సజ్జ-పెన్నిసేటం టైపాయిడం » రాగులు-ఇల్యుసైన్ కొరకానా » పెసర-పేసియోలస్ అరియస్ » మినుము-పేసియోలస్ ముంగో » కంది-కజానస్ కజాన్ » సోయాబీన్-గ్లైసిన్ మాక్స్ » నువ్వులు-సిసామమ్ ఇండికం » మొక్కజొన్న-జియామేజ్ » పామ్-ఇల్యుసిస్ గైనన్‌సిస్ » ఆముదం-రిసినస్ కమ్యూనస్ » జనుము-క్రోటలేరియా జెన్షియా » మిరియాలు-పైపర్ నైగ్రం » లవంగం-యాజీనియా కారియోఫిల్లెటా » జీలకర్ర-కుకుమినమ్ సిమినమ్ » సోంపు-పోనీక్యులమ్ వల్గేర్ » దాల్చిన చెక్క-సిన్నమోమమ్ జైలానిక » మెంతి-ట్రైగోనెల్లా పోయినమ్ గ్రీకమ్ » టేకు-టెక్టోనా గ్రాండిస్ » ఎర్ర చందనం-టీరోకార్పస్ సాంటలైనస్ » వెదురు-బాంబూసా » అశ్వగంథి-విథానియా సోమ్నిఫెరా » తేయాకు-ధియోసైనెన్‌సిస్ » కాఫీ-కాఫియా అరబిక » కోకో-థియోబ్రోమా కాకోస్ » బార్లి-హార్డియం వల్లారే


» చెరకు-శాఖారమ్ అఫిసినెరం» తమలపాకు-హైపల్ బీటిల్» కొకొ-ఎరిత్రోజైలాన్ కొకొ » సుపారి-అరికాకటెచు » కోలా-కోలా నైటిడా » ఓపియం (మార్ఫిన్)-పెసావర్ సోమ్నిఫెరం » గంజాయి (హెరాయిన్)-కన్నాబినస్ సటైవం » సర్పగ్రంథి-రావుల్ఫియా సర్పెంటైనా


» బిళ్ల గన్నేరు-వింకారోజియస్» ప్రొద్దు తిరుగుడు-హీలియాంథస్ ఎన్యూవస్