महाराष्ट्रातील धोर मराठी साहित्यिक व त्यांची टोपण नावे:

कवी/साहित्यिक टोपण नावे

कृष्णाजी केशव दामले - केशवसुत

गोविंद विनायक करंदीकर - विंदा करंदीकर

त्र्यंबक बापुजी डोमरे - बालकवी

प्रल्हाद केशव अत्रे - केशवकुमार

राम गणेश गडकरी - गोविंदाग्रज

विष्णू वामन शिरवाडकर - कुसुमाग्रज

निवृत्ती रामजी पाटील - पी. सावळाराम

माधव त्र्यंबक पटवर्धन - माधव जुलिअन

चिंतामण त्र्यंबक खानोलकर - आरती प्रभू

आत्माराम रावजी देशपांडे - अनिल