ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధ జలపాతాలు

 

జలపాతం నది ప్రాంతం 
» ఏంజెల్ (అతిఎత్తయినది)-కరోని ఉపనది-వెనిజులా

ఏంజెల్ జలపాతం
» నయాగారా (అతి పెద్దది)-ఈరి, ఒంటారియో-అమెరికా, కెనడా
» టుగెలా-టుగెలా-దక్షిణాఫ్రికా (నాటల్)

నయాగారా జలపాతం
» కుక్వెనన్-కుక్వెనన్-వెనిజులా
» సుథర్ లాండ్-ఆర్ థుర్-న్యూజిలాండ్
» టక్కకవ్-యెహ ఉపనది-బ్రిటిష్ కొలంబియా 
» రిబ్బోన్-యెసెమిటె-కాలిఫోర్నియా 
» అప్పర్-యెసెమిటె-కాలిఫోర్నియా 
» గవర్నయి-గవడిపో-నైరుతి ఫ్రాన్స్ 
» వెట్టిస్ పాస్-యెర్కెడోలా-నార్వే

విక్టోరియా జలపాతం
» విండోస్ టీర్స్-మెర్స్ డ్ ఉపనది-కాలిఫోర్నియా
» విక్టోరియా-జాంబెజి-జాంబెజి-జింబాబ్వే
ఇండియాలో....
» కుంతల-కడెం-తెలంగాణ 
» డుడుమా-మాచ్ ఖండ్-ఆంధ్రప్రదేశ్

శివసముద్రం జలపాతం
» శివసముద్రం-కావేరి-కర్ణాటక
» జోగ్ (జొర్సోప్పా)-శరావతి-కర్ణాటక
» కపిల్ దారా-నర్మద-మధ్యప్రదేశ్ 
» యన్నా-మహాబలేశ్వర్-మహారాష్ట్ర 
» దూద్ సాగర్---గోవా 
ప్రపంచంలో ప్రధాన కాలువలు
కాలువ-దేశం-కలిసే సముద్రం 
» సూయజ్-ఈజిప్టు-మధ్యదరా, ఎర్రసముద్రాలు

పనామా కాలువ
» పనామా-పనామా-కరేబియన్, పసిఫిక్
» కీల్-జర్మనీ-ఉత్తర, బాల్టిక్ సముద్రాలు
» ఓల్గా-డాన్ కాలువ-రష్యా-నల్ల-కాస్పియన్ సముద్రాలు 
» గ్రాండ్ కాలువ-చైనా--