రెవెల్యూషన్స్

 

అంశం పేరు 
» ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచడం-గ్రీన్ రెవెల్యూషన్ (హరిత విప్లవం)

ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచడం - గ్రీన్ రెవెల్యూషన్
» పాల ఉత్పత్తిని పెంచడం-వైట్ రెవెల్యూషన్ (శ్వేత విప్లవం/ ఆపరేషన్ ఫ్లడ్)

పాల ఉత్పత్తిని పెంచడం - వైట్ రెవెల్యూషన్
» పండ్ల ఉత్పత్తిని పెంచడం-గోల్డెన్ రెవెల్యూషన్
» ఫార్మాస్యూటికల్ ఉత్పత్తుల పెంపకం, రొయ్యల ఉత్పత్తిని పెంచడం-పింక్ రెవెల్యూషన్ 
» ఎరువుల ఉత్పత్తిని పెంచడం-గ్రే రెవెల్యూషన్

చేపల ఉత్పత్తిని పెంచడం - బ్లూ రెవెల్యూషన్
» చేపల ఉత్పత్తిని పెంచడం-బ్లూ రెవెల్యూషన్
» నూనెగింజలు, పప్పుధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచడం-యెల్లో రెవెల్యూషన్
» క్రూడ్ ఆయిల్ ఉత్పత్తిని పెంచడం-బ్లాక్ రెవెల్యూషన్ 
» మాంసం ఉత్పత్తిని పెంచడం-రెడ్ రెవెల్యూషన్ 
» కోడిగుడ్ల ఉత్పత్తిని పెంచడం-సిల్వర్ రెవెల్యూషన్

కోడిగుడ్ల ఉత్పత్తిని పెంచడం - సిల్వర్ రెవెల్యూషన్
» మసాలా దినుసులు, తోళ్ల ఉత్పత్తుల్ని పెంచడం-బ్రౌన్ రెవెల్యూషన్