ప్రసిద్ధ కట్టడాలు - అవి ఉండే ప్రదేశాలు

 కట్టడం ప్రదేశం » ఇండియా హౌస్-లండన్

ఓవెల్ స్టేడియం(లండన్)
 » హైడ్ పార్క్-లండన్» ఓవెల్ స్టేడియం-లండన్ » బిగ్ బెన్ గడియారం-లండన్ » వైట్ హాల్-లండన్ » స్కాట్ లాండ్ యార్డ్-లండన్ »ఇండిపెండెన్స్ హాల్-ఫిలడెల్ఫియా (అమెరికా) » పెంటగాన్-వాషింగ్టన్

వైట్ హౌస్(వాషింగ్టన్)
» వైట్ హౌస్-వాషింగ్టన్» వాల్ స్ట్రీట్-న్యూయార్క్» స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ-న్యూయార్క్ » బ్రాడ్ వే-న్యూయార్క్ » ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్-న్యూయార్క్

పిరమిడ్(ఈజిప్టు)
» పిరమిడ్-ఈజిప్టు»ఆస్వాన్ డామ్-ఈజిప్టు » స్ఫినిక్స్-ఈజిప్టు » బ్రాడెన్ బర్గ్ గేట్-బెర్లిన్ » బ్రౌన్ హౌస్-బెర్లిన్ » సిఎన్ టవర్-కెనడా » గ్రేటర్ బయర్ లేక్-కెనడా» కాబ-మక్కా » కలోసియమ్-రోమ్» వాటికన్-రోమ్» అల్ అకుస మసీదు-జెరూసలేం » లీనింగ్ టవర్-పీసా (ఇటలీ) » పోటల-నాన్ కింగ్ » గోలన్ హైట్స్-ఇజ్రాయిల్ » నెహ్రూ స్క్వేర్-రష్యా

ఈఫిల్ టవర్(ప్రిస్)
రెడ్ స్క్వేర్-మాస్కో (రష్యా)క్రెమ్లిన్-మాస్కో (రష్యా)ఈఫిల్ టవర్-ప్యారిస్పివ్ డ్రాగన్ పగోడ-రంగూన్ లయన్ మౌండ్-బెల్జియమ్ గ్రేటర్ బయర్ లేక్-కెనడా