लक्षात ठेवण्याच्या सोप्या पद्धति

 �� उप दिशा कशा लक्षात ठेवाल.(घड्याळाच्या दिशेने)


"वानर इकडे आले नाही"


वा = वायव्य


ई = ईशान्य

आ = आग्नेय


ना = नैरुत्य

विषाणूंमुळे होणारे रोग कसे लक्षात ठेवायचे.

“कांदे पोइए गोड का रे झाले”.


(पोइए = पोहे असे समजावे.)


स्पष्टीकरण


१) कां = कांजण्या


२) दे = देवी


३) पो = पोलिओ


४) इ =इन्फुएन्झा


५) ए =एड्स


६) गो = गोवर.


७) ड = डेंग्यू


८) का = कावीळ


९) रे = रेबीज.

जीवाणूंमुळे होणारे रोग कसे लक्षात ठेवाल.

“धनुला क्षयरोग ओ कुष्ठरोग झाला म्हणून त्याने न्युमोनिया विषाचा घोट पटकन घेतला”.


महत्वाचे रोग खालील प्रमाणे.


१) धनुर्वात


२) क्षयरोग


३) कुष्ठरोग


४) न्युमोनिया


५) विषाचा = विषमज्वर


६) घोट = घटसर्प


७) पटकन = पटकी

गांधीजींच्या सक्रीय चळवळी क्रमाने कशा लक्षात ठेवाल.


“ चंपाच्या खेड्यातील गिरण्यांनी संप केला म्हणून गांधीजींनी रोलेट act नुसार असहकार चळवळीच्या माध्यमातून सविनय वैयक्तिक भारत सोडण्याचा निर्णय घेतला.”


१९१७ = चंपारण्य सत्याग्रह


१९१८ = खेडा सत्याग्रह


१९१८ = अहमदाबाद गिरणी संप


१९१९ = रोलेट act विरोधात सत्याग्रह


१९२०  =असहकार चळवळ


१९३० = सविनय कायदेभंग चळवळ


१९४० = वैयक्तिक सत्याग्रह


१९४२ = भारत छोडो आंदोलन

दोन वेळा नोबल पुरस्कार मिळालेले शास्त्रज्ञ


‘मडम आणि जॉन फ्रेडली बोलतात’


१. मडम – मडम क्युरी


२. जॉन – जॉन बारडिन


३. फ्रेंड – फ्रेंडरिक सेंगर


४. ली – लिनस पोलिंग


महाराष्ट्रातील घाट


१) आंबा कोर = आंबा घाट - कोल्हापूर ते रत्नागिरी


२) माथूना = मुंबई ते नाशिक - थळ घाट


३) बापुचादिवा = पुणे ते बारामती - दिवा घाट.


४) कुंभा चिपक = कराड ते चिपळूण - कुंभार्ली घाट


५) खांबाला पूस = पुणे ते सातारा - खंबाटकी घाट.


६) फोकोगा = फोंडा घाट- कोल्हापूर ते गोवा.


७) मुना कसा आहेस = मुंबई ते नाशिक - कसारा घाट.

"छत्री उलटी झाले"


छ  - छत्तीसगड


उ - उत्तराखंड


झ - झारखंड

चांदीचे चार प्रमुख उत्पादक देश उतरत्या क्रमाने


‘मी पकडला चोर’


१. मी      – मेक्सिको


२. पकडला – पेरू


३. चोर     - चीन

सह्याद्रीच्या पूर्वेस असलेल्या डोंगररांगा उत्तरे कडून दक्षिणे कडे 


“साथ आहे मी तुझ्या”


सात – सातमाळ


आ   -  अजिंठा


हे    -  हरिश्चंद्र


मी   - महादेव 

सह्याद्रीच्या पूर्वेस असलेल्या डोंगररांगा उत्तरे कडून दक्षिणे कडे 


“साथ आहे मी तुझ्या”


सात – सातमाळ


आ   -  अजिंठा


हे    -  हरिश्चंद्र


मी   - महादेव 

अनुसूचित जमाती साठी राखीव महाराष्ट्रातील लोकसभा मतदारसंघ कसे लक्षात ठेवाल?


" दिपाचा नंदू कोठे गेला"


दि = दिंडोरी

पा = पालघर

चा = चिमूर

नंदू = नंदुरबार

रा...राज्ये.....वे...वेतन

शे.....शपथ

रा....राज्यसभा

आ....अनुसूचित जाती व जमाती

डे....डोंगराळ भाग आसाम,मेघालय

सू.....सूची

भा....भाषा

ज....जमीनदारी

प....पक्षातंर बंदी

स्था...स्थानिक स्वराज्य संस्था

न...नगरपालिका

भारताची वैमानिकविरहित विमाने लक्षात कशी ठेवाल.


' लक्षाने निशाना साधत रुस्तामचे दोन नेत्र फोडले.'


१) लक्षाने - लक्ष


२) निशाना- निशांत


३) रुस्तामचे दोन रुस्तम -१


४) रुस्तम -२


५) नेत्र