భారతదేశంలోని ప్రధాన సరస్సులు

 సరస్సు ప్రాంతం/ రాష్ట్రం » సాంబార్-రాజస్థాన్ (అతిపెద్ద ఉప్పునీటి సరస్సు)

సాంబార్ సరస్సు
 » ఊలార్-జమ్మూ-కాశ్మీర్ (అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సు)» కొల్లేరు-ఆంధ్రప్రదేశ్ (పశ్చిమగోదావరి-కృష్ణాజిల్లా మధ్య)

కొల్లేరు సరస్సు
 » పులికాట్-ఆంధ్ర, తమిళనాడు సరిహద్దులో» పస్టమ్ కోట (మంచినీటి సరస్సు)-కేరళ» లోనార్-మహారాష్ట్ర » నైనిటాల్-ఉత్తరాంచల్ » సుక్నా-చండీగఢ్» పరశురాంకుండ్-అరుణాచల్ ప్రదేశ్ » రాజ్ సమంద్-రాజస్థాన్ » అష్టముడి-కేరళ

చిల్కా సరస్సు
» చిల్కా-ఒడిశా» మోయకు-గోవా» వెంబనాడ్-కేరళ »పంగోంగ్-జమ్మూ-కాశ్మీర్ » కార్-జమ్మూ-కాశ్మీర్ » మొరీరి-జమ్మూ-కాశ్మీర్ » అచర్-జమ్మూ-కాశ్మీర్ » జన్సర్-జమ్మూ-కాశ్మీర్ » లోక్ తక్-మణిపూర్» నల్ సరోవర్-గుజరాత్

పుష్కర్ సరస్సు
» పుష్కర్-రాజస్థాన్» పచ్ ప్రద-రాజస్థాన్» థెబర్-రాజస్థాన్ » నిక్కి-రాజస్థాన్ » ఉదయపూర్-రాజస్థాన్ » ముల్ షి-మహారాష్ట్ర » బలిమేల-ఒడిశా