भूतकनीकी अभियांत्रिकी शब्दावली - Z - Words

 

Zero Moisture Indexशून्य आर्द्रता सूचकांक
Zoneक्षेत्र/खंड
Zone controlक्षेत्र नियंत्रण
Zone levellingक्षेत्र/खण्ड समतलन
Zoned earth damसमिष्ट मिट्टी बांध