प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ

 

प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ

  • Q_1. प्रथम
  • Ans. समय: 483 ई. पू. स्थान: राजगृह शासनकाल: अजातशत्रु'
  • Q_2. द्वितीय
  • Ans. समय: 383 ई. पू. स्थान: वैशाली शासनकाल: कालाशोक'
  • Q_3. तृतीय
  • Ans. समय: 255 ई. पू. स्थान: पाटलिपुत्र शासनकाल: अशोक'
  • Q_4. चतुर्थ
  • Ans. समय: ई. की प्रथम शताब्दी स्थान: कुंडलवन (कश्मीर) शासनकाल: कनिष्क'