अगस्त

 

अगस्त

 • Q_1. 06 अगस्त ?
 • Ans. हिरोशिमा दिवस'
 • Q_2. 08 अगस्त ?
 • Ans. विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस'
 • Q_3. 09 अगस्त ?
 • Ans. भारत छोड़ो आन्दोलन दिवस'
 • Q_4. 12 अगस्त ?
 • Ans. अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस'
 • Q_5. 15 अगस्त ?
 • Ans. स्वतंत्रता दिवस'
 • Q_6. 29 अगस्त ?
 • Ans. राष्ट्रीय खेल दिवस'